Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie:

 1. Usporiadanie denných činností
 2. Oznamenie_o_ukončení_dochádzky_do_MŠ
 3. Evidenčný lístok dieťaťa
 4. Žiadosť do MŠ
 5. Informácie k zápisu
 6. Informácie povinné predprimárne vzdelávanie
 7. Súhlas zákonného zástupcu
 8. Splnomocnenie
 9. Súhlas zakonných zast.
 10. Vyhlásenie_zakonného_zástupcu
 11. Pokyny k začiatku školskeho roka 2020 2021

 

Hodnotenie vzdelávania:

Interaktívna tabuľa

Predčitateľská gramotnosť v MŠ

Rozprávka a príbeh

Plán profesijného rozvoja

Finančná gramotnosť

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Inkluzivne vzdelavanie v MŠ

Materská škola 21.storočia

Kurikulum – premena tradičnej materskej školy