Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie:

 1. Usporiadanie denných činností
 2. Predčasné ukončenie vzdel. 
 3. Evidenčný lístok dieťaťa
 4. Žiadosť do  MŠ
 5. Informácie k zápisu
 6. Súhlas zákonného zástupcu
 7. Splnomocnenie
 8. Súhlas zakonných zast.
 9. Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
 10. Zdravotný_dotazník_Vyhlásenie
 11. Vyhlásenie_zakonného_zástupcu
 12. Pokyny k začiatku školskeho roka 2020 2021