Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie:

 1. Informácie k zápisu
 2. Žiadosť do MŠ
 3. Príloha č.1 k žiadosti do MŠ
 4. Usporiadanie denných činností
 5. Oznamenie_o_ukončení_dochádzky_do_MŠ
 6. Evidenčný lístok dieťaťa
 7. Informácie povinné predprimárne vzdelávanie
 8. Súhlas zákonného zástupcu
 9. Splnomocnenie
 10. Súhlas zakonných zast.
 11. Vyhlásenie_zakonného_zástupcu

 

Hodnotenie vzdelávania:

Interaktívna tabuľa

Predčitateľská gramotnosť v MŠ

Rozprávka a príbeh

Plán profesijného rozvoja

Finančná gramotnosť

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Inkluzivne vzdelavanie v MŠ

Materská škola 21.storočia

Kurikulum – premena tradičnej materskej školy

Interaktívna tabuľa softver

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ