Kontakt

Materská škola
Valaská Dubová 39
034 96

Prevádzka MŠ
pondelok – piatok od 6:30 hod do 15:45 hod.

Poverená riadením MŠ
Bc. Kristína Hyravá

Konzultačné hodiny
každý deň od 11: 00 hod. do 12:00 hod, prípadne po dohode

Učiteľky v MŠ
Bc. Radka Štrbová

Vedúca školskej jedálne
Katarína Kadučáková

Konzultačné hodiny:
každý štvrtok od 13:30 hod do 15:30 hod., prípadne po dohode

Hlavná kuchárka
Mária Martonová

Upratovačka
Gabriela Lenartová