Kontakt

Materská škola
Valaská Dubová 39
034 96

Prevádzka MŠ:
pondelok – piatok od 6:30 hod do 15:45 hod.

Riaditeľka MŠ

konzultačné hodiny:
každý deň od 11: 00 hod. do 12:00 hod, prípadne po dohode

Učiteľka v MŠ

Mgr. Renáta Géryová
Mgr. Patrícia Bačíková

Vedúca školskej jedálne
Miroslava Mikušová
konzultačné hodiny:
každý štvrtok od 13:30 hod do 15:30 hod., prípadne po dohode

Hlavná kuchárka
Mária Martonová